Ügyvédi Irodánk elsősorban az alábbi jogterületeken nyújt jogi szolgáltatást gazdasági társaságok, vállalkozások és magánszemélyek részére:

 

TÁRSASÁGI JOG

Gazdasági társaságok alapítása képviselete | Gazdasági társaságok átalakítása (egyesülése, szétválása) | Gazdasági társaságok megszüntetése (végelszámolás, csődeljárás, felszámolás) | Társasági részesedés átruházása | Tagok közötti jogviták | Elektronikus cégeljárás

GAZDASÁGI JOG

Gazdasági társaságok általános jogi képviselete | Beruházásokhoz, vállalkozásokhoz és a gazdasági tevékenység folytatásához kapcsolódó szerződések elkészítése | Szerződések véleményezése, tanácsadás | Peres és peren kívüli képviselet |

POLGÁRI JOG

Általános polgári jogi szerződések készítése véleményezése. Polgári jogi ügyekben ügyfeleink meghatalmazása alapján általános polgári jogi jogvitákkal kapcsolatos peres és peren kívüli képviselet ellátása.

KERESKEDELMI JOG

Nemzetközi kereskedelmi szerződések (szállítási, vállalkozási stb.) elkészítése, véleményezése | Üzleti tárgyalásokon ügyfeleink képviselete belföldön és külföldön.

INGATLANJOG

Ingatlan átruházáshoz kapcsolódó szerződések (adásvétel, ajándékozás, csere) készítése | Teljeskörű földhivatali ügyintézés | Társasházak alapítása, alapító okiratok és szervezeti-működési szabályzatok elkészítése | Társasházak jogi képviselete | Bérleti, használati szerződések készítése | ingatlan beruházások (zöldmezős beruházások) és fejlesztésekkel kapcsolatos tanácsadás, ügyintézés.

GAZDASÁGI BÜNTETŐJOG

Ügyfeleink védelmének ellátása gazdasági büntetőjoggal kapcsolatos ügyekben.